Што ѓубре од човек сме

Анимацијата ја прикажува распореденоста и движењето на објекти направени од човекот што орбитираат околу Земјата.

Среда, Октомври 30, 2019 - 13:08