Како во Русија се справуваат со лошо паркираните возила

.

Среда, Септември 18, 2019 - 18:05