Девојки

.

20 Февруари 2021 - 22:43

.

06 Февруари 2021 - 23:15

.

30 Јануари 2021 - 22:41

.

22 Јануари 2021 - 23:17

.

16 Јануари 2021 - 23:47

.

07 Јануари 2021 - 23:20

.

06 Јануари 2021 - 23:20

.

03 Јануари 2021 - 23:21

.

02 Јануари 2021 - 23:08

.

01 Јануари 2021 - 23:12

.

31 Декември 2020 - 21:41

.

18 Декември 2020 - 23:56

.

11 Декември 2020 - 22:44

.

06 Декември 2020 - 18:53

.

05 Декември 2020 - 19:27

Можеби ни треба регистар на погрешни перцепции на граѓаните за криминалот и корупцијата во државата.

повеќе

Младите бараат подобар живот надвор од државата, бидејќи доаѓаат до заклучок дека приватните компании и странските организации им пружаат поголема поддршка и повеќе ги вреднуваат отколку сопствената држава.

повеќе

Во САД и некои други земји, припадниците на загрозените расни и етнички малцинства имаат пократок животен век од просечниот, и поради тоа не се доволно застапени меѓу оние за кои најмногу се очекува дека ќе починат од ковид-19.

повеќе