Последица од оркански југо и човечка небрежност

Морето исфрли тони ѓубре кај Дубровник

Секој посилен југо, нанесува тони отпад од морето на бреговите на далматинските острови како Корчула, Млет, Ластово, но и на областа на Дубровник, објави Далмација данас.

Претежно се работи за ѓубре од Албанија, каде тамошниот отпад неконтролирано завршува во реките, кои потоа до морето доведуваат абнормални количини пластични и други амбалажи, а морските струи и бранови со ѓубре го затрупуваат морското дно и крајбрежјето во Хрватска.

Се разбира, пишува Далмација данас дури и локалното население не е „вакцинирано“ против еколошкото самоубиствено однесување.

На фотографијата објавена од Далмација данас што пристигнува од Дубровник совршено се прикажани плодовите од години небрежност.

Тоа што е многу поважно е дека се работи за ПРЕТХОДНА проверка, а не за post festum ветинг.

повеќе

Како што расте бројот на оние кои објавуваат непроверени, лажни и злонамерни информации, така се зголемува и бројот на медиуми кои работат со проверка на факти и се борат за вистината во јавниот простор преку одговорно истражување.

повеќе

Единствена работа за која ние граѓаните не плаќаме данок, е воздухот кој го дишеме.

повеќе