Рибите сега се поситни од пред 50 години поради зголемените температури на водите

Рибите сè повеќе се смалуваат како што се зголемуваат температурите на морето, а возрасните риби сега достигнуваат помала максимална големина отколку во 1970 година.

Идонгезит Икпеве на Универзитетот во Абердин во Велика Британија и неговите колеги откриле дека потоплите мориња се поврзани со промените во големината на рибите. Нивната анализа ги разгледува трендовите кај неколку комерцијално риболовни видови во Северно Море и во водите западно од Шкотска.

Истражувачите ги испитале постојните податоци за рибите помеѓу 1970 и 2017 година, гледајќи ја конкретно просечната должина на одредена возраст - мерка за просечната должина на видот за секоја година помеѓу една и седум.

Конкретните испитувани видови поголем дел од своето време поминуваат во близина на морското дно, така што тимот ги споредил податоците за возраста со годишната температура на водата на морското дно во двете области во текот на четирите децении и открил дека должината на возрасните била обратнопропорционална со температурата.

Тимот открил и дека просечната должина на одредена возраст кај младите риби - оние на возраст под четири години - е зголемена и е во корелација со зголемувањето на температурата.

Претходните лабораториски студии открија дека ектотермите - животни, вклучително и риби, кои зависат од топлината од својата околина - се развиваат побрзо на повисоки температури и достигнуваат помали максимални големини на телото, феномен познат како правило температура-големина, па наодите се во согласност со очекувањата.

„Кога температурата се зголемува, метаболичките стапки на видовите се чини дека се зголемуваат“, вели Икпеве. Зголемувањето на метаболичката стапка значи дека помладите риби растат побрзо и порано достигнуваат зрелост. Поголем дел од нивната енергија потоа се канализира од раст во репродукција.

„Ние би очекувале да видиме континуирани промени во големината на рибите и промени во растот со понатамошно покачување на температурата на морето“, вели Икпеве.

Намалувањето на големината на телото на возрасните веројатно ќе ги намали приносите на комерцијалниот риболов и може да има еколошки ефекти врз интеракциите на грабливците, вели тој.

Следно, истражувачите планираат да истражат дали побрзорастечките и повозрасните млади можат да го компензираат ова и каков ефект може во иднина да имаат различните сценарија на загревање.

 

Во САД и некои други земји, припадниците на загрозените расни и етнички малцинства имаат пократок животен век од просечниот, и поради тоа не се доволно застапени меѓу оние за кои најмногу се очекува дека ќе починат од ковид-19.

повеќе

Предвидувањата за тоа дека ќе дојде денот кога Бугарија ќе ги искористи пасошите кои Софија така лесно им ги даваше на македонските државјани почнуваат да се остваруваат.

повеќе

Реакцијата на семејството и блиските во однос на пандемијата е пресуден фактор кој влијае на емотивната состојба, размислувањата и однесувањето на младите.

повеќе