Нова симулација покажува како точно би изгледала темната материја кога би можеле да ја видиме

Како проучувате нешто што е невидливо? Ова е предизвик со кој се соочуваат астрономите што ја проучуваат темната материја.

Иако темната материја сочинува 85% од целата материја во универзумот, таа нема никакво заемно дејство со светлината, односно ниту емитува ниту ја одразува. Може да се види само преку гравитационото влијание што го има врз светлината и врз другите материи. За да биде работата уште полоша, сите напори за директно откривање на темната материја на Земјата досега беа неуспешни, вели Јуниверс тудеј.

И покрај тоа што не знаеме од што е составена темната материја, откривме неколку други работи за неа. Знаеме дека не е само темна, туку е и студена. Како резултат на тоа, таа се згрутчува, формирајќи ги семињата на галактичките групи. Исто така, честопати формира ореоли околу галаксиите, сочинувајќи го најголемиот дел од масата на галаксијата. Сепак, сè уште има многу неодговорени прашања во врска со темната материја, па астрономите често развиваат нови модели за неа, споредувајќи ги со набљудувањата за да ја тестираат нивната точност.

Еден начин на кој се прави тоа е преку софистицирани компјутерски симулации. Неодамна тим од Харвард & Смитсонијан Центарот за астрофизика спроведе детална симулација на вселенската темна материја и даде изненадувачки резултати.

Точноста на секоја симулација на темната материја зависи од претпоставките што ги изведувате за неа. Во овој случај, тимот претпоставил дека темната материја се состои од слабоинтерактивни масивни честички (ВИМП-и) со маса околу 100 пати поголема од таа на протонот. ВИМП-ите се една од најпопуларните теории за темната материја. Слични компјутерски симулации на ВИМП-и беа правени и претходно. Сепак, оваа е со исклучително висока резолуција, симулирајќи ги карактеристиките на скала со опсег од триесет големини.

Во оваа симулација, темната материја се формирала во ореолите околу галаксиите, исто како што и набљудуваме. Но, интересно, откриено е дека ореолите исто така се развиваат во сите размери, од мали, ореоли со маси на планета, преку галактички ореоли, до масивни ореоли што се формираат околу групите галаксии. Овие ореоли имаат слична структура, каде што се најгусти кон нивниот центар, а се сè пораспрснати на рабовите. Фактот дека ова се случува во сите размери го прави експлицитна карактеристика на темната материја.

Симулацијата ги покажува темноматериските ореоли во сите размери

Додека ореолите од мал обем се премногу мали за да се детектираат преку нивното гравитационо влијание врз светлината, тие можат да ни кажат во каков однос е темната материја со самата себе. Една идеја за темната материја е дека кога честичките на темна материја се судираат, тие испуштаат гама-зрачење. Некои набљудувања на гама-зраци навестуваа дека постојат вишок гама-зраци што доаѓаат од центарот на нашата галаксија, што може да биде предизвикано од темна материја. Во овој конкретен модел, повеќето гама-зрачења произведени од темната материја би дошле од помали ореоли. Бидејќи големината на еден ореол ќе влијае на енергетскиот спектар на гама-зраците, овој модел дава специфични предвидувања за вишокот гама-зраци што би требало да ги видиме и во Млечниот Пат и во другите галаксии.

Темната материја останува еден од најголемите нерешени проблеми во модерната астрономија. Иако би сакале директно да ја забележиме, сè додека не се случи тоа, симулациите како оваа се едни од нашите најмоќни алатки за подобро разбирање на темната материја.

Десензитивизацијата на Американците кон вртоглаво зголемениот број на жртви во пандемијата ја оправдува познатата опсервација на Јосеф Сталин: „Една смрт е трагедија; еден милион е статистика “. 

повеќе

Практичната имплементација на владината стратегија „едно општество за сите“, која на хартија има добри намери, е засенета од неуспешната борба против корупцијата и организираниот криминал.

повеќе

Веќе четврта деценија штом општеството се фокусира на македонско-бугарските или македонско-албанските односи, на улиците излегуваат навивачките групи со навредливиот репертоар. Спонтано? Ајде, Ве молам.

повеќе