Земја - Никола Вапцаров

Таа земја сега што ја чекорам
таа земја в пролет што ја буди југот
таа земјa не е моја земја
таа земја простете е туѓа.
Наутро тргам
по фабрички друм.
Безброј рубашки
се ројат.
Слеани сме
со раце, со ум
но земјата не ја чувствувам за моја!
Над мојата земја
во пролет бликаат зраци
водопади грмат
од сонцето над неа.
Ја чувствуваш длабоко
ти неа за блиска
и гледаш скокум
безброј цвеќа раснат.
Над мојата земја
до небото Пирин се дига
Боровите в бура
илинденски приказни пеат.
Над Охрид модрината
е толку просторна и сина
а подолу уште
е светлиот брег на Егеја.
Ќе си спомнам само
и крвта в миг ќе јурне
во срцето
кое се топи во некаква нежност.
Моја родна земјо!
Земјо лична.
Поена со крв
и лулана од бури.
Напишана во Софија 1939.

Законот за високо образование јасно и прецизно ја пропишува постапката за избор во наставно-научни и соработнички звања на високообразовните институции во нашата држава-Македонија.

повеќе

На три месеци пред избори, Владата носи закони и уредби со катастрофални последици по граѓаните, што е просто неверојатно.

повеќе

ДУИ, која по конфликтот го вееше албанското црвено - црно знаме, потоа синото, на следните избори ќе го вее зеленото.

повеќе