„Notre Dame“ - Ацо Шопов

„Notre Dame“

 

Богохулно, грешно и без срам

сека вечер мислам покрај Сенa:

што би сторил да e Notre Dame

чудом млада и убaва жена?

Да си в Париз, да си тaка сам

и самота така да те кине...

Дал' и онa, би сакал до знaм,

рaмнодушно мене ќе ме мине?

O не, нема!.. Штом огрее ден

ќе ме втаса крај мирната река:

„Поведи ме во Boulogne i Vincennes,

столетија јас тебе те чекам."

Како тогаш ќe ce сетам млад,

каква сила и пркос ќе сетам!

И сигурно - и во овој град

јас ќе бидам најнежен поета.

Ho попусто - сонот си e сoн,

a животот други далги влече.

Нема каде: преку Babylone

да одлутам на Pigalle и вечер.

И тргнувам без надеж, без моќ.

Сена плиска под лотките леки...

Барем да сум само една ноќ

едно кубе на нејните плеќи!

Ацо Шопов

(„Слеј се со тишината“, 1955)

По определувањето на мерката ефективен притвор, притворениот раководен функционер не може да издава полноважни правни акти, меѓу другото, и поради фактот што го нема службениот печат.

повеќе

Вината за недобивањето на датум за преговори треба да ја барате во вас и вашите соработници и коалициски партнери.

повеќе

Ајде од понеделник да се посветиме сериозно на „носење на Европа" во нашата држава.

повеќе