Измирски очи - Христо Петрески

Кои се тие урокливи очи 

Што одеднаш ја поткреваат и превртуваат земјата 

Какви се тие проклети очи 

Што го убиват бикот кој со роговите ги носи и држи куќите 

 

Какви се тие прекрасни очи 

Од кои извира сета Измирска убавина и среќа 

Која одвреме-навреме ја милуваат само морските бранови 

Кои сега одеднаш потонаа во бол плач и вечен немир 

 

Но тука се рацете и очите на Ататурк 

Кои треперат и стражарат над волшебниот храм и олтар 

Кој повторно се буди заискрува и светка во белите ноќи на Измир 

Помеки и од најнежниот сатен за трајна веридба и нова рожба! 

 

Скопје, 30.10.2020 година 

21,30 часот 

Во САД и некои други земји, припадниците на загрозените расни и етнички малцинства имаат пократок животен век од просечниот, и поради тоа не се доволно застапени меѓу оние за кои најмногу се очекува дека ќе починат од ковид-19.

повеќе

Предвидувањата за тоа дека ќе дојде денот кога Бугарија ќе ги искористи пасошите кои Софија така лесно им ги даваше на македонските државјани почнуваат да се остваруваат.

повеќе

Реакцијата на семејството и блиските во однос на пандемијата е пресуден фактор кој влијае на емотивната состојба, размислувањата и однесувањето на младите.

повеќе