Илинденска – Никола Јонков Вапцаров

Вината не беше наша,

таа кај друг се крие,

и туѓи прсти тогаш

стотонска вина сторија!

Но, штом ќе дојде ден,

и штом ќе треба, ние

за сè ќе ѝ раскажеме

на мајката историја.

Започнаа со раце гнасни

На народот во душа да му џбараат,

но, гневот беше толку нараснат,

та, не се сфати волчката им нарав

и муцките на ѕверови во овчи кожи,

престапничко и плитко лицемерење.

Но идат дни а тогаш и ќе може

со грска кал по сурат да ги пернеме.

Се почна бунтот:

И не беше обичај

да изостанеме. –

Не се предадовме!

Туку,

со крвта

на народот обичен

Во Илинден наша

содржина кладовме!

Што ли ќе речете за таа новост?

Ќе барате ли тука руски рубли?

В Крушево уште феудалот гнетеше

И колкав скок? –

Изградија република!

А беа исто млади колку нас,

Сè такви, какви што сме ние.

Се бореа,

умираа без глас,

како што умре,

ќе умреме

и ние.

Многумина ги нема, но не липам јас, чу ли?

Ќе дојдат други, среде дим и жареж.

Глеј в овој тука. Знај: тој е Питу Гули,

а ти? Ти, секако си Карев…

И ако требаат пароли – в ред!

До месецот ќе кренеме плакати.

Слободна сакаме,

и без,

и без протекторати…

Ве молам потрошете малку време и погледајте кои закони не може да се донесат, ако за нив не даде амин Али Ахмети.

повеќе

Структурното насилство кон трансродовите и родово небинарните луѓе е препрека во нивното реализирање како полноправни членови на општеството.

повеќе

И сега вие замислете, на едно детенце од 6 години да му кажувате со авторитет на наставник дека не треба да се дефинира како машко или женско.

повеќе