Поезија

Дојди в Охрид – Гане Тодоровски

Фото: Роберт Атанасовски

Дојди в Охрид


Во мугрите кога ги растури исток

по небото темно златестите зракој;

штом сонцето тргна проблеснато, чисто,

по пресните следи на нокта и мракот;

езерните далги во утринен блесок

го гушкаат мило крајбрежниот песок,

- тогаш дојди в Охрид!

Кипарисот висок, дабјето крај патот

со ветрот кога ќе запеат песна,

во полето кога се лулее злато,

Дрим разлутен бега под врбите ресни.

Галичица кога ред приказни реди

и мирот со шепот и трепет го следи,

- тогаш дојди в Охрид!

Темнината кога пласт кадифен фрли

и избега денот зад врските снежни;

штом зативне ѕвонот од блиските трла,

врз небото темно ѕвездената мрежа

се дипли, а светот в сон потонал длабок,

сал негде е слушно шумолење слабо,

- тогаш дојди в Охрид!

Во тихата вечер притаена, мирна,

штом месецот тргне по сводот да шета,

и некаде, таму в недоглед ширен,

сакана ѕвезда тој среќен ја срети;

во облесок чуден езерото сјае,

а околу светот се занемел, трае,

- тогаш дојди в Охрид!

Легенда под Главна слика

Фото: Роберт Атанасовски

Во САД и некои други земји, припадниците на загрозените расни и етнички малцинства имаат пократок животен век од просечниот, и поради тоа не се доволно застапени меѓу оние за кои најмногу се очекува дека ќе починат од ковид-19.

повеќе

Предвидувањата за тоа дека ќе дојде денот кога Бугарија ќе ги искористи пасошите кои Софија така лесно им ги даваше на македонските државјани почнуваат да се остваруваат.

повеќе

Реакцијата на семејството и блиските во однос на пандемијата е пресуден фактор кој влијае на емотивната состојба, размислувањата и однесувањето на младите.

повеќе