ДОМ прашува каков отпад се складира во Дрисла?

По раширените информации по социјалните мрежи дека една од причините за аерозагадувањето е увоз, складирање и горење на   опасен отпад во Македонија, зелената партија ДОМ јавно бара   одговор од надлежните институции.   

ДОМ им се обрати директно на Министерството за животна средина со Управата за животна средина, Инспекторатите за животна средина, Министерството за економија, „Дрисла” и Царинската управа.

„Како граѓани, мора да знаеме дали се увезува опасен отпад и дали тој останува во земјата, за да се складира на единствената официјална санитарна депонија „Дрисла” или на некоја од многуте диви депонии, дали се гори и каде, дали се употребува како

гориво за некои од фабриките со А или Б-интегрирана   дозвола,   или за погони што работат со елаборати?

Бараме споменатите институции да извршат внатрешна контрола   на својата документација и работење во оваа смисла и да дадат   јавен одговор. Како граѓани, бараме да биде заштитен јавниот   интерес и да се преземат итни мерки, било во измена на закони   и подзаконски акти, било во санкционирање на евентуалните прекршители на постојната регулатива”, се наведува во соопштението од ДОМ.

Поентата на глобализмот е максимално економско вмрежување во десетици економски сојузи на секоја држава.

повеќе

Социјалниот маркетинг веднаш би можел ефективно да придонесе во напорите против нееколошкото однесување во нашата земја.

повеќе

Античкиот грчки филозоф Хераклитус, кој живеел пред Сократ, Платон и Аристотел, е авторот на често користената поговорка „панта реи“ (Panta rei), односно, во превод, поедноставено: ,„сѐ тече, сѐ се менува, ништо не останува исто, нема апсолутна вистина и единствена реалност е повеќегодишно движење“.

повеќе