Танц на бои над Скопје

Два натежнати облака истураа дожд утрово врз Скопје. Некаде пред 7 часот сонцето  успеа да ги раздалечи и широко да го отвори синото небо. Илјадниците капки дожд што јуреа кон земјата, сонцето ги потфати, кршејќи си ги зраците низ нив, а тие се фатија во танц и се покажаа пред ранобудните во шаренило од бои. 

Виножитото својот крај го има таму некаде, на Водно - под Водно.

Има разни народни верувања за виножитото. Едното од нив е дека на крајот се наоѓа грне злато.

П.Џ.

Tочната искористеност и капацитет на водните ресурси во државата e невозможно прецизно да се пресмета заради недостиг на континуирани хидролошки мерења и мониторинг на квалитетот на водите.

повеќе

Нам бизнисмените не ни требаат ниту уставни преамбули ниту некакви параграфи за да ги почитуваме Република Бугарија и нејзините граѓани. Ние некого почитуваме доколку прави профит, плаќа даноци и доколку е општествено одговорен.

повеќе

Зголемувањето на цените на храната се случува од причини кои се многу посложени отколку зголемувањето на другите цени, така што справувањето со тие причини бара различни стратегии. 

повеќе