Општина Центар објави конкурс за идејно решение на локацијата кај „Треска“

Општина Центар денеска го објави конкурсот за идејно решение на локацијата кај фабриката „Треска“, според кое треба да бидат предвидени објекти за домување-згради со приземје и четири ката, станбена површина од 60.000-100.000 квадратни метри, делот на станбени површини да не биде повеќе од 60 проценти од парцелата и со густина на население од 300-500 жители на хектар.

Според конкурсот, најмалку 37 отсто од целата површина треба да биде предвидено за содржини од јавен интерес, а согласно сопственоста, земјиштето под јавни намени може да се движи до 47 отсто од содржините.

Во конкурсот уште стои дека треба да бидат предвидени и јавни содржини односно детска градинка за новите жители и жителите кои живеат во непосредна близина, а објектот треба да згрижи најмалку 250 деца, како и содржини од култура, чиј избор, обем и локација се авторски и треба да допринесат за квалитетот на урбанистичкото решение и локацијата.

За потребите на конкурсот Општина Центар обезбеди ажурирана подлога, геодетска снимка на постојните дрвја, односно 95 дрва се геореференцирани, нумерирани и фото-документирани. Направена е и анализа на сопственоста на земјиштето и објектите, спроведени се нумерички анализи и анализи на планските документации, како и други достапни податоци што ќе им овозможат на учесниците да се фокусираат на аналитичкиот и креативниот аспект на решението.

Право на учество на конкурсот ќе имаат домашни и странски физички и правни лица, со услов едно лице да има валидно овластување од областа на урбанистичкото планирање. Согласно големината на конкурсната задача, заинтересираните кандидати ќе може да аплицираат во периодот од 24 јуни до 1 септември 2021 година. По завршување на конкурсот и фазата на оценување на испратените трудови, најдобрите тројца кандидати ќе бидат наградени со паричен фонд, а трудовите ќе бидат изложени на архитектонска изложба за јавноста.

Конкурсот од денеска е објавен на Електронскиот систем за јавни набавки и на официјалната веб-страница на Општина Центар.

 

 

ДУИ е дел од влада која, дел поради пандемијата, а дел поради непостоење на политичка волја за реформирање на системот и искоренување на корупцијата и организираниот криминал создаде назадоволство кај граѓаните.

повеќе

Tреба да ја прифатиме технологијата, наместо да се плашиме од неа, а и игрите се дел од тој процес. 

повеќе

Moжно ли е стотици кандидати за градоначалници три недели да ветуваат, а никој да не каже од каде средства за таа намена т.е. никој да не го спомене зборот децентрализација кој претставува клуч за било какво ветување?

повеќе