На 1 јануари градските автобуси ќе возат по неделен возен ред

Јавниот превоз в петок, 1 јануари ќе се одвива по неделен возен ред, при што првите вклучувања на возилата ќе бидат подоцна од вообичаеното, а останатите согласно неделниот возен ред, информираат од ЈСП Скопје.

Сите билетарници и центри за персонализација утре ќе работат до 17 часот, в петок нема да работат, а во сабота ќе работат со вообичаеното работно време. Во недела, 3 јануари, дежурни од 7 до 19.30 часот ќе бидат билетарниците на Зелено пазарче и Транспортен центар, а од 7 до 13.30 часот ќе работи билетарницата во Ѓорче Петров.

ВКЛУЧУВАЊА НА 1.01.2021

Градски линии

Линија 2         7.05 ч од Автокоманда 1     7.10 ч од Сарај

Линија 2А      11 ч од Железара                12.25 ч од Сарај

Линија 3         10.30 ч од Панорама           9.45 ч од Сп.сала Јане Сандански

Линија 3Б      8.45 ч од Кв.пазар                9.30 ч од Панорама

Линија 4         11.40 ч од Хром                    11.40 ч од 11 Октомври

Линија 5         6.43 ч од Н.Лисиче               6.43 ч од Дексион

Линија 7         7.45 ч од Г.Лисиче                7.59 ч од Карпош 3

Линија 8         11.40 ч од Љуб.пат              11 ч од Влае

Линија 9         7.03 ч од Кл.центар             7.03 ч од Ск.север

Линија 12       7.35 ч од Ск.саем                 7.35 ч од Шишево

Линија 15       6.38 ч од Н.Лисиче                7.23 ч од Карпош 4

Линија 15А    7.26 ч од Н.Лисиче                 6.45 ч од Карпош

Линија 16       7.45 ч од Пржино                  7.05 ч од Железара

Линија 19       7.40 ч од Карпош 4               8.30 ч од Ш.Оризари

Линија 20       7.40 ч од Ш.Оризари            7.40 ч од Тр.центар

Линија 21       11.15 ч од Тр.центар            12.05 ч од Бардовци и болница

Линија 22       7.45 ч од Тр.центар              7.35 ч од Лепенец

Линија 22А    9.43 ч од Кл.центар               8.50 ч од Лепенец

Линија 23       7 ч од Ченто                          7 ч од Дом на печат

Линија 24       8.50 ч од Припор                   8.10 ч од Тафталиџе 2

Линија 27        12.05 ч од Дом на печат      12.45 ч од Вардарска

Линија 41       7.27 ч од Тр.центар              7.14 ч од Драчево Типо

Линија 45       11.40 ч од Тр.центар            11 ч од Ченто                           

Линија 50       7.08 ч од Хиподром              7.44 ч од Кл.центар

Линија 57       7.15 ч од Радишани             7.32 ч од Козле

Линија 59       11.35 ч од К.бара                 10.50 ч од Карпош

Линија 65В    8.13 ч од Тр.центар              7.33 ч од Стајковци, Бр.пат

Приградски линии

Линија 11       7.30 ч од Тр.центар               8.30 ч од Рашче

Линија 11а     8 ч од Тр.центар                    7 ч од Свиларе

Линија 18       13.25 ч од Тр.центар             14 ч од Визбегово

Линија 31       12.15 ч од Тр.центар             13 ч од Д.Лисиче

Линија 32       15.05 ч од Тр.центар             15.50 ч од Љубин                 

Линија 47       10.40 ч од Тр.центар             11.25 ч од Љубанци            

Линија 47а     13.30 ч Тр.центар                  7.15 ч од Љуботен

Линија 51       12.05 ч од Тр.центар             13.10 ч од Студеничани

Линија 52       10.20 ч од Тр.центар             10.40 ч од Ржаничино

Линија 53       8.45 ч од Тр.центар               7.20 ч од К.Бања

Линија 55       8.40 ч од Тр.центар               8.05 ч од Арачиново

Линија 56       10 ч од Тр.центар                  11 ч од Бојане

Линија 58       13.30 ч од Тр.центар             14.20 ч Добри дол

Линија 58а     7.10 ч од Тр.центар               8 ч од Св.Петка                                

Линија 58б    14.30 ч од Тр.центар             15.30 ч од Брзовец              

Линија 60       12.10 ч од Тр.центар             13 ч од Матка

Линија 61       6.45 ч од Тр.центар               7.40 ч од Побожје

Линија 63       8.20 ч од Тр.центар               8.20 ч од Мралино

Линија 63а     14 ч Тр.центар                       14.50 ч од Ајватовци

Линија 164     11.20 ч од Волково               11.30 ч од Никиштани

Линија 65       7.10 ч од Тр.центар               8 ч од Раштак                                   

Линија 66       7.10 ч од Тр.центар               8.15 ч од Бучинци

Линија 67       7.50 ч од Тр.центар               8.50 ч од Зелениково

Линија 68       10.20 ч од Тр.центар             11.40 ч од Сушица

Линија 70       10.45 ч од Тр.центар             11.25 ч од Батинци              

Линија 71       12.50 ч од Тр.центар             13.40 ч од Бањани               

Линија 74       12.30 ч од Драчево                12.50 ч од Д.Количани

Линија 81       11.40 ч од Тр.центар             12.40 ч од Горњани

Во САД и некои други земји, припадниците на загрозените расни и етнички малцинства имаат пократок животен век од просечниот, и поради тоа не се доволно застапени меѓу оние за кои најмногу се очекува дека ќе починат од ковид-19.

повеќе

Предвидувањата за тоа дека ќе дојде денот кога Бугарија ќе ги искористи пасошите кои Софија така лесно им ги даваше на македонските државјани почнуваат да се остваруваат.

повеќе

Реакцијата на семејството и блиските во однос на пандемијата е пресуден фактор кој влијае на емотивната состојба, размислувањата и однесувањето на младите.

повеќе