„Комунална хигиена“ апелира во контејнерите да не се фрла градежен отпад

Еко-патролата на ЈП „Комунална хигиена“-Скопје изминатите денови во скопската оштина Чаир, регистрирала огромно количество неправилно одложен градежен отпад во контејнерите поставени на улицата „Благоја Паровиќ“, па екипите на претпријатието морале рачно да го извадат градежниот отпад, за да може да го префрлат и транспортираат со соодветни возила.

ЈП „Комунална хигиена“-Скопје, преку соопштение ги информира граѓаните дека, според Законот за јавна чистота, отпадот којшто се создава при извршувањето на градежните активности или реновирањето на живеалиштата, не смее да се фрла во контејнерите поставени на јавни површини. Градежниот отпад, според претпријатието, може трајно да ги оштети контејнерите, како и специјалните комунални возила, а со тоа да предизвика и сериозни проблеми при собирањето и транспортот на комуналниот отпад во градот.

 

Античкиот грчки филозоф Хераклитус, кој живеел пред Сократ, Платон и Аристотел, е авторот на често користената поговорка „панта реи“ (Panta rei), односно, во превод, поедноставено: ,„сѐ тече, сѐ се менува, ништо не останува исто, нема апсолутна вистина и единствена реалност е повеќегодишно движење“.

повеќе

Интеграциите и буџетски субвенционираната економија и социјала се проектираните теми на кампањата на власта за претстојните избори.

повеќе

Третманот и плаќањето на работникот од кого зависи целиот производствен систем, треба да биде на прво место кај државата и работодавачот. 

повеќе