ЈСП од денеска со нов возен ред

ЈСП Скопје  информира дека од денеска согласно одлуката на Влада на РСМ за забрана за движење на сите граѓани од понеделник до петок од 16 до 5 часот наредниот ден, како и забраната за движење oд петок од 16 часот до 5 часот во понеделник, ќе има измени во возниот ред на јавниот превоз, а изменето работно време ќе имаат и билетарниците и центрите за персонализација.

Јавниот превоз нема да функционира од петок (10 април) од 16 часот, до понеделник (13 април) до 5 часот.

Во истиот период нема да работат билетарниците и центрите за персонализација.

Денеска јавниот превоз функционира од 5 часот, по саботен возен ред.

Исклучок се линиите 9, 19, 20 и 23 кои ќе возат по редуциран делничен возен ред.

Последни термини на поаѓање денеска:

Линија 18 14.35 ч од Тр.центар 15.10 ч од Визбегово

Линија 18а 8.35 ч од Тр.центар 9.10 ч од Визбегово

Линија 118 14.05 ч од Визбегово 14.40 ч Тр.центар

Линија 31 14.20 ч од Д.Лисиче 15.05 ч од Тр.центар

Линија 32 14 ч од Љубин 15.05 ч од Тр.центар

Линија 33 14.20 ч од Д.Лисиче 15.05 ч од Дом на печат

Линија 47 14.10 ч од Љубанци 14.20 ч од Тр.центар

Линија 51 14.15 ч од Тр.центар 14.55 ч од Студеничани

Линија 52 14.30 ч од Тр.центар 14.55 ч од Ржаничино

Линија 53 14.30 ч од Тр.центар 14.45 ч од К.Бања

Линија 56 14 ч од Тр.центар 14.10 ч од Бојане

Линија 58б 11 ч од Брзовец 14.30 ч од Тр.центар

Линија 58а 13.10 ч од Св.Петка 14.10 ч од Тр.центар

Линија 58 14.20 ч од Д.дол 15 ч од Тр.центар

Линија 60 13.50 ч од Тр.центар 14.30 ч од Матка

Линија 160 12.50 ч од Дексион 13.30 ч од Матка

Линија 61 13.50 ч од Побожје 14.45 ч од Тр.центар

Линија 62 13.25 ч од Огњанци 14.30 ч од Тр.центар

Линија 63 13.20 ч од Тр.центар 14.10 ч од Мралино

Линија 63а 14 ч од Тр.центар 14.50 ч од Ајватовци

Линија 164 14.30 ч од Волково 14.50 ч од Никиштани

Линија 65 13.10 ч од Раштак 14.30 ч од Тр.центар

Линија 165 15.05 ч од Брњарци 15.30 ч од Стајковци

Линија 66 12.40 ч од Тр.центар 14 ч од Бучинци

Линија 66а 12.40 ч од Тр.центар 14.20 ч од Дељадровци

Линија 67 13.50 ч од Тр.центар 14.50 ч од Зелениково

Линија 68 14.40 ч од Тр.центар 14.20 ч од Сушица

Линија 70 14.05 ч од Батинци 14.45 ч од Тр.центар

Линија 71 13.40 ч од Бањани 14.30 ч од Тр.центар

Линија 74 12.50 ч од Д.Количани 14.30 ч од Тр.центар

Линија 81 14.20 ч од Тр.центар 15.05 ч од Горњани

Линија 180 6.30 ч од Драчево 7.05 ч од Цветово

Линија 163 14.25 ч од Драчево 15.10 ч од Илинден

Градски линии

Линија 2 14.40 ч од Автокоманда 14.40 ч од Сарај

Линија 2А 14.24 ч од Железара 13.35 ч од Сарај

Линија 3 14.30 ч од Панорама 14.20 ч од Сп.сала Јане Сандански

Линија 3Б 13.20 ч од Кв.пазар 14.10 ч од Панорама

Линија 4 15.05 ч од Хром 15 ч од 11 Октомври

Линија 4А 14.43 ч од Усје

Линија 5 15.04 ч од Н.Лисиче 14.58 ч од Дексион

Линија 7 14.59 ч од Г.Лисиче 14.50 ч од Карпош 3

Линија 9 14.36 од Кл.центар 15.12 ч од Ск.север

Линија 13 14.40 ч од К.Вода 15.15 ч од Железара

Линија 15 14.22 ч од Н.Лисиче 15.06 ч од Карпош 4

Линија 15А 14.44 ч од Н.Лисиче 14 ч од Карпош 4

Линија 16 14.43 ч од Пржино 14.50 ч од Железара

Линија 17 13.05 ч од Островска 13.45 ч од Музеј на сов.уметност

Линија 19 14.36 ч од Карпош 4 15.21 ч од Ш.Оризари

Линија 21 14.50 ч од Тр.центар 14 ч од Бардовци и болница

Линија 21А 15.15 ч од Тр.центар 14.35 ч од Бардовци

Линија 22 15.05 ч од Тр.центар 14.55 ч од Лепенец

Линија 22А 13.55 ч од Кл.центар 14.44 ч од Лепенец

Линија 24 15.02 ч од Припор 15.10 ч од Тафталиџе 2

Линија 27 14.45 ч од Дом на печат 14.05 ч од Вардарска

Линија 28 15 ч од Тафталиџе 2 14.30 ч од Мак.село

Линија 35 14.35 ч од Н.Лисиче 13.55 ч од Ст.Север

Линија 41 15 ч од Тр.центар 15. ч од Драчево Типо

Линија 42 15.05 ч од Железара

Линија 50 15 ч од Хиподром 15.20 ч од Кл.центар

Линија 57 15.10 ч од Радишани 14.42 ч од Козле

Линија 59 14.35 ч од К.бара 13.50 ч од Карпош

Линија 65В 15.16 ч од Тр.центар 15.08ч од Стајковци, Бр.пат

Линии на приватни превозници

Линија 9 15.12 ч од Кл.центар 14.54 ч од С.Север

Линија 11 14.25 ч од Тр.центар 14.25 ч од Рашче

Линија 11а 14 ч од Тр.центар 13 ч Свиларе

Линија 12 14.40 ч од Шишево 15.05 ч од Ск.саем

Линија 19 14.54 ч од Карпош 4 15.03 ч од Ш.Оризари

Линија 20 15.01 ч од Тр.центар 15.01 ч од Ш.Оризари

Линија 22 14.53 ч од Тр.центар 14.26 ч од Лепенец

Линија 23 14.48 ч од Ченто 15.10 ч од Дом на печат

Линија 45 15 ч од Тр.центар 15 ч од Ченто

Линија 47а 13.30 ч од Тр.центар 14.15 ч од Љуботен

Линија 52 13.20 ч од Тр.центар 14.20 ч од Ржаничино

Линија 55 14.50 ч од Арачиново 14.50 ч од Тр.центар

Линија 61 15.30 ч од Тр.центар 14.45 ч од Побожје

Линија 63 14.10 ч од Тр.центар 13.20 ч од Мралино

Линија 73 14.20 ч од Усје 15 ч од Ск.саем

Од утре, па секој работен ден сѐ до наредните измени, јавниот превоз ќе сообраќа од 5 до 9 часот и од 13 до 16 часот.

Во работни денови, од понеделник до петок, дел од билетарниците и центрите за персонализација ќе имаат скратено работно време, а дел ќе бидат затворени.

Од 7.30 до 14 часот ќе работат билетарниците во Аеродром, Ѓорче Петров, Драчево, Маџари, Бутел, билетарницата на Зелен пазар и таа во Автокоманда, кај Дирекцијата на ЈСП Скопје.

Центри за персонализација

Отворени од 7.30 до 14 часот ќе бидат центрите за персонализација во Карпош 2, на Бит пазар и центарот на Транспортен центар.

За време на викенд, сите продажни места на ЈСП Скопје ќе бидат затворени.

Ве потсетуваме дека услугите на ЈСП Скопје можат да се купат и во над сто маркети и трафики дел од секундарната продажна мрежа (прегледот на локации е достапен на фејсбук страната на ЈСП Скопје) чие работно време зависи од одлуката на сопствениците на субјектите.

Новиот, изменет режим на функционирање на јавниот превоз и работното време на билетарниците и центрите за персонализација, ќе важи во наредниот период, сѐ до новите препораки на надлежните институции.

Да бидеме реални: регионот на многу начини сè уште е претежно (погрешно) разбран и (погрешно) третиран и меѓународно се нарекува „бурето барут на Европа“.

повеќе

Јане бил свесен дека деновите му се одброени и отворено говорел за тоа. Знаел дека многумина имаат причина да го ликвидираат, дека им пречи во остварувањето на нивните „повисоки цели“.

повеќе

Во македонскиот интернет простор постојано се појавуваат и гаснат портали, со што засекогаш исчезнуваат и објавените содржини.

повеќе