Зголемено нивото на реките

Зголемено ниво на реките во однос на просекот за декември се бележи денеска на Вардар кај Демир Капија, на Пчиња кај Катлановска Бања, на Крива Река кај Крива Паланка, на Брегалница кај Штип, на Црна Река кај Новаци, на Црни Дрим кај Ложани, на Треска кај Македонски Брод и на Сатеска кај Ботун.

Податоците на Управата за хидрометеоролошки работи покажуваат дека намалени водостои има на Вардар кај Јегуновце и Велес.

Водостоите на Охридското, Препанското и Дојранското Езеро, според денешните мерења, се во рамки на просекот.

Кинеското присуство во Македонија не треба да се преценува или стигматизира, туку да се искористи,

повеќе

Земјите од Западен Балкан се соочуваат со нов безбедносен предизвик: дерадикализација и реинтеграција на повратниците.

повеќе

Граѓаните сѐ повеќе ја согледуваат неопходноста од непартиска форма на самоорганизирање.

повеќе