Сотојба со водите во земјава

Преспанското Езеро и натаму со загрижувачки водостој

Нивото на Преспанското Езеро е за 1,52 метра пониско од просечниот водостој, иако за 14 сантиметри го има надминато апсолутниот минимум. Водостојот на Охридското Езеро е под просекот за овој период од годината, а само Дојранското Езеро има задоволителен водостој. Oд реките само Пчиња има водостој повисок од просечниот.

За еден сантиметар е зголемен водостојот на Охридското Езеро во споредба со вчера со што нивото сега е за 22 сантиметра пониско од повеќегодишниот просек за април.

Според последните мерења направени од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), водостоите на другите две природни езера во земјава се исти како вчера, но нивото на Преспанското Езеро е за 1,52 метра пониско од просечното иако за 14 сантиметри го има надминато апсолутниот минимум, додека водостојот на Дојранското Езеро е за 2,83 метри повисок од просекот за овој период од годината.

Пониски од просечните се и водостоите на речиси сите реки во земјава и се во рамките на вчерашниот ден со благи поместувања нагоре или надоле. Единствено натпросечно е нивото на реките Пчиња на мерното место кај Катлановска Бања и Струмица кај Сушево

Алчноста за максимизирање на површината на градење ја помина „црвената линија“. Градот полека ја сече гранката на која седи.

повеќе

Пристигна барањето од етничкиот албански фактор во политиката за тоа да има промена во химната, знамето и грбот на државата.

повеќе

Доколку најмоќните луѓе во земјата (вклучително и претседателот Милановиќ) не престанат со вербалните напади и притисоци врз новинари и медиуми, се плашам дека Хрватска ќе појде по стапките на Унгарија, Полска и Словенија во однос на (не)слободата на медиумите, што секако не е европски, туку автократски пат.

повеќе