Министерство за животна средина

Пет нови природни реткости во Македонија

Киселичката пештера, чинарот во Охрид, дабот благун во село Бели, црната дудинка во Лесново и карактеристичниот геолошки профил Звегор, се прогласени за пет нови природни реткости во Македонија.

Чинарот во Охрид

Решенијата на Министерството за животна средина и просторно планирање за прогласување на природните реткости се објавени во „Службен весник“ број 174 од 22 август 2019 година и во „Службен весник“ број 205 од 7 октомври 2019 година.

Геолошки профил Звегор

Црна дудинка Лесново

Дабот благун

Киселичка пештера

 

Интеграциите и буџетски субвенционираната економија и социјала се проектираните теми на кампањата на власта за претстојните избори.

повеќе

Третманот и плаќањето на работникот од кого зависи целиот производствен систем, треба да биде на прво место кај државата и работодавачот. 

повеќе

Дали верувате дека до ова дереџе се дојде за една ноќ, еден месец, една година? Вистината е дека години се потребни за таков пад.

повеќе