Скопје-Тетово

Ѓубре, ѓубре, ѓубре, ѓубре, ѓубре, ѓубре, ѓубре... (ВИДЕО)

Купишта ѓубре покрај патот кога ќе излезете од Скопје и ќе тргнете накај Тетово. Крајот на видеово не е и крај на ѓубрето, туку моментот кога нè заболе раката од снимање. А и не е само тука. Македонија, таа прекрасна голема депонија!

Надлежна институција: ЈП Македонија пат

Директор: д-р Гајур Кадриу, дипл. инж. арх.

Одговорно тело: граѓаните на Република Македонија

Објавено

Четврток, Ноември 8, 2018 - 15:07

Апелирам до лидерите на партиите да не им „помагаат" на кандидатите.

повеќе

Во ерата во која сите напредни земји во светот престануваат со употреба на фосилни горива, ние отвораме нови наоѓалишта, наоѓаме оправдување за исцрпување на необновливите ресурси и за активирање на најголемата глобална закана за морската биолошка разновидност.

повеќе

За жал многумина, а особено оние што треба, не може да ја видат историската димензија на оваа посета на еден папа на нашата земја.

повеќе