Двојно пониски водостоите на Црн Дрим, Струмица, Пчиња и Лепенец

Двојно е намалено нивото на реките Црн Дрим кај Ложани, Струмица кај Ново Село, Пчиња кај Пелинце и Лепенец кај Скопје, во однос на просекот за август.

Пониски водостои се регистрирани, Вардар кај Јегуновце и кај Велес и Крива Река во Крива Паланка, а повисоки на Вардар кај Демир Капија, Брегалница кај Штип и Црна Река кај Новаци.

Водостојот на Дојранското Езеро е минимално зголемен споредено со августовскиот просек, а во рамки на просекот се Преспанското  и Охридското Езеро.

Деликатна јазична авантура е ако се излезе од основното и утврдено значење на зборовите и се прејде во сферата на жаргонот и колоквијалноста.

повеќе

Плаќањето на вработените на час наместо месечно помага да се зголеми нивната плата со тоа што ќе се вреднува работното време поефикасно.

повеќе