Правата на помалиот

Иако Ромите во Македонија главно живеат во урбани средини, во градовите или на нивната периферија, сè почесто сме сведоци на глетки што ја отсликуваат суровата реалност и супстандардноста на нивниот опстанок. 

16 Март 2019 - 07:08

Еманципацијата не ги одминува ниту Ромките кога станува збор за родовата рамноправност и борба за подобар социоекономски статус. Но покрај низата егзистенцијални прашања што ги засегнуваат жените и девојките од овој етникум во борбата за еднаквост со мажите, тие се погодени и од тивкото и болно „традиционално“ семејно насилство. 

27 Февруари 2019 - 12:29

Бошњаците во Македонија, една од помалку познатите етнички заедници, со години се борат да го зачуваат својот идентитет и таа нивна борба не е премногу гласна, но е истрајна. Ѝ остануваат лојални на државата, но и решителни во зачувување на својот идентитет.

20 Февруари 2019 - 12:29

Правото на здравствена заштита на „помалиот“ етнички колектив во земјава разочарува, а уште поразочарувачки е што проблемите од оваа сфера редовно се пикнуваат под тепих. Недоволно се зборува за сопките на патот кон здравственото осигурување на Ромите, вакцинирањето на Ромчињата, како и за правата при унапредување на репродуктивното здравје кај Ромките. Низ болничките ходници паралелно ровари и прикриената дискриминација кон Ромите.

19 Февруари 2019 - 12:52

Фатма Бајрам-Аземовска е првиот магистрант по библиотекарство во земјава. По студиите на Филозофскиот факултет – Институт за педагогија магистрирала на отсекот библиотекарство, а денес веќе девет години наученото го реализира во практика, работејќи во битолската универзитетска библиотека „Климент Охридски“. Паралелно, Бајрам Аземовска е претседателка на здружението за развој на ромската заедница „Сумнал“.

08 Февруари 2019 - 17:52

Девојките и жените од ромската етничка заедница од државата добија поволни услови за образование и учество на пазарот на труд. Но бројките засега го покажуваат спротивното. Порасна бројот на Ромките со средно образование, но факултетот сѐ уште се чини е „табу тема“ во ромската заедница. Сепак, состојбата не е толку црна како пред неколку децении, кога во однос на образованието Ромките беа синоним за неписменост.

06 Февруари 2019 - 06:32

Од последниот извештај на Европската комисија за Македонија произлегува дека малцинствата што претставуваат помалку од 20% од населението не се доволно вклучени во креирањето политики и одлучувањето на национално ниво. Малцинствата и понатаму се стереотипизираат во медиумите и на интернет. Недостигаат системски мерки за решавање на одвоеноста по етнички линии, особено во образованието и кај младите, што продолжува да влијае на социјалната кохезија.

05 Февруари 2019 - 14:50

Деновиве Владата донесе одлука за формирање на ново министерство. А и така, по глава на жител, верувам, рекордери сме по министерства и министри. Оттука, размислував зошто да не предложам да се формира уште едно – за „спречување автоголови".

повеќе

Денес, кандидати за политички функции се луѓето. Утре, тоа ќе го прават интелигентни машини. И, тие може и ќе победуваат, како што расте незадоволството на граѓаните од човечките политичари.

повеќе

Еден од начините на промовирање подобри меѓуетнички односи помеѓу децата е овозможување подолготраен контакт помеѓу нив што ќе овозможи создавање значајни индивидуални врски помеѓу децата.

повеќе