Постојан комитет на Бернска конвенција: Забрана за изградба на хидроцентралите Бошков мост и Луково поле

Оваа препорака важи се додека не се подготви стратешка оцена за влијанието врз животната средина.

„Откако беше презентиран извештајот, реакцијата на нашата влада беше негативна и изричито го негираше извештајот. Она што беше кажано е дека како таков за Македонија е неприфатлив, и Владата бараше препораките да не бидат усвоени на овој состанок, туку да се одржи повторна истрага со нови експерти и дури другата година да се донесат препораки“, изјави Ана Чоловиќ-Лешовска од невладината организација „Еко свест“.

Постојаниот комитет на Конвенцијата за заштита на европскиот жив свет и природните живеалишта работи во рамките на Советот на Европа. Македонија е потписник на оваа конвенција од 1997 година, па препораките се задолжителни.

Во препораките, повикани се и банките да ги запрат своите финансии се додека во суштина не се изготви студија за кумулативниот ефект и после да се утврди дали паркот може да ги издржи тоа или не.

Министерот за економија Беким Незири вели дека забелешките и препораките од европските институции ќе бидат почитувани.  

Парадоксалните судски процеси во државава, сами по себе родија парадокс.

повеќе

Следејќи ги слепо своите геостратешки планови, можно е американските геостратези и во Македонија да направија уште една грешка, во низата грешки во последните две декади.

повеќе

Подгорица во 2019 година ќе добие споменик на Јосип Броз Тито.

повеќе