НА ПРЕДЛОГ НА ВЛАДАТА

Замир Мехмети од Шарената Револуција стана директор во Македонски телеком

За неизвршен член во одборот надиректори на Македонски телеком Владата го предложи Замир Мехмети, еден од најактивните припадници на Шарената револуција.

Владата доставила предлог до Македонски телеком за разрешување на актуелните членови на одборот на директори и назначување нови членови.

Разрешени се Жарко Луковски, Панче Кралев, Небојша Стајковиќ, Александар Стојков и Владимир Здравев, а на нивно место се предложени Горан Трајановски, за главен оперативен директор на друштвото, Сашо Велевски, Замир Мехмети за неизвршен независен член, Дивна Ефтимовска за неизвршен независен член, Анета Симеска и Назим Буши, кој треба да биде реизбран.

„Бејоеремите" веќе многу долги години имале и имаат јазик којшто (Слушни! Слушни добро!) сите, освен нас, го нарекуваат „македонски".

повеќе

Добронамерниот дијалог – поточно способноста да се види светот преку очите на други луѓе, посебно оние со кои не се согласуваме – никогаш не бил поважен од сега.

повеќе

Владата не би смеела самостојно да одлучува за ставање под концесија на минералните суровини како што предвидува постојниот закон.

повеќе