НА ПРЕДЛОГ НА ВЛАДАТА

Замир Мехмети од Шарената Револуција стана директор во Македонски телеком

За неизвршен член во одборот надиректори на Македонски телеком Владата го предложи Замир Мехмети, еден од најактивните припадници на Шарената револуција.

Владата доставила предлог до Македонски телеком за разрешување на актуелните членови на одборот на директори и назначување нови членови.

Разрешени се Жарко Луковски, Панче Кралев, Небојша Стајковиќ, Александар Стојков и Владимир Здравев, а на нивно место се предложени Горан Трајановски, за главен оперативен директор на друштвото, Сашо Велевски, Замир Мехмети за неизвршен независен член, Дивна Ефтимовска за неизвршен независен член, Анета Симеска и Назим Буши, кој треба да биде реизбран.

Сферата на локалните јавни финансии претставува многу погодно поле за соработка на локалната власт со приватниот сектор.

повеќе

Драги пратеници, помислете добро пред да притиснете копче за двојазична Македонија.

повеќе