ИДСЦ БАРА

Неопходна е ревизија на учебникот по Граѓанско општество за 8 одделение

Институтот за демократија Societas Civilis (ИДСЦ) од надлежните институции во образовниот сектор, посебно од Министерството за образование и од Бирото за развој на образованието да извршат соодветна ревизија на учебниците за граѓанско образование.

Целта е да се зајакнат способностите на учениците и идните учесници во демократските политички процеси за развивање критичка свест кон политиката, државата и слободите, велат од ИДСЦ и додаваат дека дефиницијата за „лојални граѓани“ во учебникот за осмо одделение не го прави тоа.

Како што е познато во овој учебник пишува дека лојалните граѓани се „секогаш подготвени да ги следат правилата и прописите во општеството и по цена да мораат да се откажат од своите слободи“.

Ова икажува на послушност по цена на загрозување на основните граѓански и политички права на граѓанинот во една демократска држава, сметаат од Институот. 

„Оваа дефиниција не придонесува кон промоција на политичка култура во која идните граѓани ќе ги оценуваат работата на институциите и општествените текови низ призмата на промоција на човековите права и слободи. Ограничувањето на слободата потребно е да биде објаснето преку потребата за слобода и на останатите граѓани, а не преку потребата за безбедност“.

Во истата дефиниција е напишано дека  „лојални граѓани“ се оние кои „за својата благосостојба се заслужни самите и не се на грбот на општеството“. На овој начин, граѓаните кои се со финансиски или здравствени потешкотии, и кои за тоа примаат помош, имплицитно се дефинирани како нелојални. Имајќи предвид дека во голем дел земји постои социјална програма на државата, а некои (како и Република Македонија) се дефинирани како социјални држави, горенаведената дефиниција е во спротивност со принципите на современите општествени уредувања, сметаат од Институтот.

Калоѓера не може да премолчи, не може да замиже пред историската вистина на Македонија, па затоа во својот живот се определил да македонствува.

повеќе

Слушањето како способност да го фокусираме вниманието на аудитивните дразби е важен аспект на нашиот живот и значително влијае на неговиот квалитет во сите сегменти.

повеќе

„Ќе дојде ден, кога пазарите отворени за трговија и размена на идеи, ќе бидат единствените борбени полиња“ - Виктор Иго

повеќе