ОБРАЗОВАНИЕ

На меѓународното ПИСА тестирање на ученици, македонските 15-годишници на дното

Македонија е рангирана меѓу последните земји по знаење на учениците на 15-годишна возраст, според меѓународното тестирање ПИСА, реализирано од Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД).

Резултатите по јазична писменост, математика и природни науки за 2015 година се објавени денеска, а покажуваат дека полоши од македонските ученици се само косовските и оние од Алжир и Доминиканска Република.

Најдобри резултати покажале учениците од Сингапур, Јапонија и Естонија, по што следат Тајван, Финска, Макао, Канада и Виетнам.

Македонија по втор пат учествува во ПИСА-тестот. Првиот пат , во 2000 година, исто така постигнувањата на учениците во земјава беа меѓу најслабите, но овој пат е уште полошо. Така на пример, постигнувањата на учениците по математика се намалиле од 381 во 2000 година на 371 во 2015 година. По природни науки од 401 во 2000 на 384 во 2015 година.

Меѓународното тестирање ПИСА е една од најчесто користените алатки во светски рамки за мерење и оценување на практично применливото знаење на учениците во образовниот систем во матичната земја. Оценувањето се спроведува во повеќе од 60 држави од целиот свет и го реализира Организацијата за економска соработка и развој – ОЕЦД на секои пет години. Знаењето и способностите на учениците се мерат во три подрачја и тоа способеност за читање со разбирање и критички пристап во читањето на пишаните материјали, математичка писменост и писменост во природните науки.

Време е да се фокусираме врз суштинските проблеми. Време е да создадеме вистински ’општествен договор‘ за владеење на правото и на човековите права како главни столбови на европските вредности

повеќе

Стратешко партнерство на македонската влада со Зока енерџи солушнс, компанија регистрирана за обработка и отстранување на опасен отпад, не е правилен начин за решавање на проблемот во мала држава како Македонија.

повеќе

Цивилизацијата би можела да се дефинира како глутница која има рационална потреба да ги легитимира и образложи своите колежи, грабежи и узурпации.

повеќе