Ќе се формира советодавно тело за употреба на имиња на историски личности на здруженија

На денешната 79-та седница на Владата на Република Македонија беше донесена одлука за формирање на советодавно тело за давање на мислење за употреба на име на историска и друга позната личност во името на здружение и друго правно лице.

Претходно, Владата ја усвои информацијата за потребата од иницирање меѓуресорско, ад-хок тело како привремено решение, до донесување на нов Закон за здруженија и фондации, којшто е во фаза на изработка.

Ова е преодно решение за барањата поднесени од страна на здруженијата и сите правни субјекти, кои во името имаат историска личност.

Формираното тело ќе ги анализира поднесените предмети и на надлежните институции ќе дава мислење за карактерот на историските личности, односно на начинот на кој ќе се формираат, со цел да се избегне злоупотреба на одредени личности кои имаат негативен контекст низ различни историски епохи.

Советодавното тело е составено од седум членови, номинирани од самите институции и тоа:

1. д-р Билјана Ристовска – Јосифовска, редовен професор на Институтот за национална историја при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј'' – Скопје;

2. д-р Бобан Петровски, вонреден професор на Институтот за историја на Филозофскиот факултет во Скопје – за прашања од антички период и среден век/д-р Никола Минов, вонреден професор на Институтот за историја на Филозофски факултет во Скопје – за прашања од нов и најнов век;

3. Академик Драги Ѓоргиев, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите;

4. Антонио Павлоски, посебен советник во кабинетот на министерот за култура;

5. Билјана Мицковска, од сектор за правни работи при Министерството за економија;

6. Сафет Незири, државен советник за образовни политики во Министерството за образование и наука и

7. Ана Трајчева - регистратор во Централниот регистар на Република Македонија;

Во работата на ова тело по потреба може да бидат вклучени дополнително и други лица од граѓанскиот сектор и надлежните институции.

Светска банка проценува дека за секој долар инвестиран во здравството, државата има бенефит од 4 долари во смисла на зголемена економска продуктивност.

повеќе

Провокација е именувањето на бугарските клубови „Борис III“ и „Ванчо Михајлов“. Не можеа ли да бидат со имињата Елин Пелин, Димчо Дебељанов, Черноризец Храбар или Иван Вазов?

повеќе

Слоганот на македонското претседателство со ОБСЕ е “It’s About People” и затоа ќе е доблесно МНР да побара помош и поддршка за да си ги заштити националните интереси, интегритетот, суверенитетот, јазикот и идентитетот.

повеќе