Јавна расправа за унапредување на родовата сензитивност во Собранието

Во Собранието на Република Северна Македонија денеска седници ќе одржат комисиите за политички систем и односи меѓу заедниците, за европски прашања, за земјоделство, шумарство и водостопанство и за еднакви можности на жените и мажите.

Комисијата за еднакви можности на жените и мажите ќе одржи јавна расправа за Предлог-планот за унапредување на родовата сензитивност на Собранието на Република Северна Македонија 2020-2021.

Членовите на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците треба да продолжат две седници на кои треба да расправаат за Национална стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот, со Акциски план за спроведување за 2020-2022 година и за Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за облигационите односи, по скратена постапка – II читање (поднесен од: Самка Ибраимоски).

На Комисијата за европски прашања ќе има амандманска расправа за Предлог-законот за стратегиски инвестиции во Република Северна Македонија, по скратена постапка.

Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе го разгледува Предлогот на законот за изменување и дополнување на Законот за идентификација и регистрација на животните, во прво читање.
Седница ќе одржи и Законодавно-правната комисија.

Пандемијата со коронавирусот започна во време кога довербата во институциите беше на рекордно ниско ниво. 

повеќе

Најголемата закана од оружје засновано на ВИ не доаѓа од поединечни земји. Заканата ќе дојде од недржавни актери.

повеќе

Потребно е неодложно формирање на државен фонд кој ќе овозможи во прв момент преживување во оваа ситуација...

повеќе