Советот на Европа очекува напредок до 1 декември

Бугарија да ги изврши пресудите во корист на здруженијата на Македонците

Комитетот на министри на Советот на Европа (СЕ) по вчерашната расправа за обврската на Бугарија да ги регистрира организациите кои се претставуваат како македонски побара од Бугарија до 1 декември 2021 година да покаже конкретен напредок во решавањето на овие прашања. 

Бугарските судови, како што се потсетува во заклучокот на Комитетот на министри, во периодот од 1999 до 2015 година неоправдано одбиваат да регистрираат здруженија со цел да се постигне признавање на „македонското малцинство во Бугарија“. Одбивањата ги правдаат со националната безбедност, заштитата на јавниот ред и права на другите (наводни сепаратистички идеи) и со уставна забрана за здруженија кои имаат политички цели, како и неисполнување на формалните законски услови.

Членовите на Комитетот изразуваат длабока загриженост што и покрај усвојувањето на Привремената резолуција CM / ResDH (2020) 197 на последното испитување на овие случаи, најновите барања за регистрација иницирани од здруженијата повторно откриваат проблеми во врска со очигледно неконзистентна примена на формалното правно барања или потпирање на основи поврзани со целите на здруженијата на апликантите, пристап што постојано го критикуваше Европскиот суд. Во тој контекст, побараа од бугарските власти да го разјаснат постоењето и влијанието на практиката на здружување на здруженијата да се регистрираат под статус на јавна услуга.

„Повторно ги охрабруваат властите да обезбедат дека секое ново барање за регистрација на здруженијата на апликантите или здруженијата слични на нив е испитано во целосна согласност со член 11 од Конвенцијата, во однос на формалните законски барања што мора да се применуваат пропорционално, предвидливо и конзистентно начин, со јасни упатства до апликантите доколку е потребно, и исто така во однос на проценката на законитоста на целите на здруженијата и средствата за нивно извршување”, пишува во заклучокот од Комитетот на министри на СЕ.

Исто така, се изразува „длабока загриженост од фактот дека повеќе од 15 години по првата пресуда, здруженијата со цел ‘постигнување признавање на македонско малцинство’ рутински се одбивани за регистрација и ова се чини делумно е поради поголемиот проблем на неодобрување на нивните цели. Во тој контекст, се повикуваат властите да ги пренесат барањата за извршување на овие пресуди, утврдени во одлуките на Комитетот на министри. 

 

Алчноста за максимизирање на површината на градење ја помина „црвената линија“. Градот полека ја сече гранката на која седи.

повеќе

Пристигна барањето од етничкиот албански фактор во политиката за тоа да има промена во химната, знамето и грбот на државата.

повеќе

Доколку најмоќните луѓе во земјата (вклучително и претседателот Милановиќ) не престанат со вербалните напади и притисоци врз новинари и медиуми, се плашам дека Хрватска ќе појде по стапките на Унгарија, Полска и Словенија во однос на (не)слободата на медиумите, што секако не е европски, туку автократски пат.

повеќе