КАС Софија

Анкета во ЈИЕ: Јавните медиумски сервиси се важни за демократијата, ама се под силно политичко влијание

Повеќе од две третини од анкетираните граѓани велат дека јавните медиумски сервиси се важни за секое демократско општество. Во исто време, речиси 65 проценти од нив сметаат дека јавните радиодифузери се под политичко влијание.

Ова се резултатите од последното истражување на јавното мислење во десет земји опфатени со програмата Медиуми во Југоисточна Европа на Конрад-Аденауер-Стифтунг во Софија.

Јавните сервиси во Југоисточна Европа (ЈИЕ) се важен дел од медиумскиот пејзаж. Нивното постоење е законски загарантирано во сите земји и нивната задача е да му служат на целото општество преку информирање, едукација, консултации и забава. На јавните радиодифузери не им е дозволено еднострано да поддржуваат една партија, организација или кој било друг вид група. Сепак, во реалноста сликата често е поинаква. Државните ТВ и радио станици во повеќе наврати беа критикувани дека се гласноговорници на власта.

Програмата за медиуми во Југоисточна Европа од Конрад-Аденауер-Стифтунг (КАС) ги испитуваше актуелните состојби и развојните активности на медиумите од јавните сервиси во земјите од Југоисточна Европа во последните неколку месеци. Објавена е и книга „Столб на демократијата на несигурна земја - јавните медиумски сервиси во Југоисточна Европа“.

За првпат се дава целосен преглед на медиумите од јавниот сервис во Југоисточна Европа. Експертите за медиуми од десетте држави што се опфатени со Програмата за медиуми пишуваат за историскиот развој, правната рамка, моделот на финансирање и организациската структура, како и за дигиталните предизвици на јавните сервиси во нивната земја. Независноста на радиодифузерите е под влијание на советите за радиодифузија и финансирање. Советите со широки надлежности често пати не се одраз на општеството и се политички назначени. Финансирањето е обично преку даночни субвенции или државата го покрива долгот кога таксата за лиценца не ги покрива сите трошоци.

Анкетата е спроведена од истражувачкиот институт ИПСОС во десет земји, а опфатени се повеќе од 10.000 граѓани на кои им беа поставени истите прашања: Колку се важни за демократијата во земјата јавните медиумски сервиси? Колку им верувате? Како треба да се финансира јавниот радиодифузен сервис и каква содржина треба да понудат? Дали јавниот сервис во вашата земја е политички независен?

Од сумираните резултати се наметнува еден заклучок за сите земји: Повеќе од две третини од испитаниците велат дека медиумите од јавниот сервис се важни за демократијата, а речиси 65 проценти ги следат овие канали на јавните сервиси под политичко влијание.

 

Вчера оправдано доминираше веста дека „Макрон ќе поддржи преговори за Македонија и Албанија ако ЕК препорача во март“.

повеќе

Албанија мора отворено да каже, дека обидите на Софија за асимилација на Македонците во Албанија како Бугари не се добрососедство, туку отворен напад.

повеќе

Перењето пари преку трансакции со недвижнини ги интегрира црните фондови во економијата, притоа обезбедувајќи сигурна инвестиција.

повеќе