Собрание под лупа

Анкета: Граѓаните малку знаат за работата на пратениците и тврдат дека Владата го контролира Собранието

Граѓаните се поделени во однос на нивната запознаеност со сработеното во Собранието, односно 49% од граѓаните се делумно или целосно запознаени со тоа што го сработија пратениците во периодот од 1 јануари до 30 јуни, додека 50% одговорија дека малку или воопшто не се запознаени со перформансот на пратениците.

Институтот за демократија во рамки на проектот Собранието под лупа поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка спроведе теренска анкета на 1.000 испитаници за перцепциите на граѓаните и јавноста за работата на Собранието во периодот од јуни 2018 до април 2019 година и подготви Извештај за квалитетот на дебатата во Собранието, кој се однесува на периодот од 1 јануари до 30 јуни 2019 година. Анкетата е спроведена во периодот од 12 до 26 мај.

Граѓаните како најкарактеристично од работењето на Собранието го издвоија усвојувањето на Договорот со Грција (26%), потоа гласањето на Законот за употреба на јазиците (21%), додека уставните промени кои произлегоа од Договорот со Грција се најдоа на трето место (14%).

За работата на Собранието речиси две третини од испитаните граѓани најчесто се информираат преку телевизија (59%), додека 15% од граѓаните се информираат од интернет портали и социјални мрежи. Само 3% од анкетираните одговорија дека информациите ги добиваат од Собранискиот канал, додека, ниту еден од испитаните граѓани не ги добиваа информациите за Собрание преку интернет страницата на Собранието.

Во однос на отвореноста на Собранието кон јавноста, повеќе од половината од испитаниците (53%) сметаат дека Собранието е целосно или делумно затворено. Дека Собранието е целосно или делумно отворено за учество на јавноста сметаат само една третина од испитаниците (37%), додека 11% од испитаниците немаат мислење по оваа прашање.

Над две третини (72%) од испитаните граѓани сметаат дека пратениците во Собранието секогаш ги застапуваат интересите на нивните политички партии и своите лични интереси (78%). Речиси половина од испитаниците (46%) сметаат дека пратениците никогаш не ги застапуваат интересите на граѓаните.

Една третина од анкетираните (33%) односот меѓу пратениците го опишуваат како непријателски, а за 42% од граѓаните односот меѓу пратениците е натпреварувачки.

Високи 62% од граѓаните сметаат дека Владата има контрола врз Собранието. Само 17% од граѓаните мислат дека Собранието има контрола врз Владата (како што е предвидено според Уставот), а 20% од граѓаните немаат мислење по оваа прашање.

Граѓаните работата на Собранието во текот на последната година ја оценија со средна оценка од 2,9 на скала од 1 до 5 каде 1 е најлошо, а 5 најдобро.

Извештајот за квалитетот на дебатата во Собранието, кој се однесува на периодот од 1 јануари до 30 јуни 2019 година, покажува дека квалитетот на дебата во Собранието е на ниско ниво односно ја добива минималната потребна оценка за да се именува како дебата.

Оценката за квалитетот на дебата за овој период, на скала од 1 до 10 е 6, што означува пад на квалитетот на дискусијата споредено со периодот јануари – јуни 2018, кога оценката за квалитетот на дебатата беше 6,3, но е на исто ниво со последниот период јули- декември 2018 година.

Пратениците од мнозинството – СДСМ и ДУИ учествуваа во 40% од набљудуваните дискусии, додека опозицијата - ВМРО-ДПМНЕ и коалиција, Независната пратеничка група од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „За подобра Македонија“, Алијанса за Албанците, Движење БЕСА, Алтернатива и ДПА, учествуваа во 60% од набљудуваните дискусии.

Најактивен пратеник кој на собраниската говорница се задржал најдолго е Панчо Минов со 283 минути, а по него следуваат Трајчо Димков со 213 минути и Илија Димовски со 210 минути.

За разлика од претходниот период на известување, кога промена на став поради подобри аргументи не беше забележана во ниту една од набљудуваните дискусии, во тековниот период на известување, промена на став поради подобри аргументи е забележана во 4 случаи.

Во 32% од анализираните дискусии пратениците немаа аргументи, додека во 42% од анализираните дискусии пратениците имаа слаба аргументација, односно говорниците понудија образложение на своите позиции кое не е доволно да се смета за еден целосен аргумент.

Јавните медиумски сервиси треба да бидат столб на демократските општества и примарен извор на информации за сите граѓани.

повеќе

Отповикот или импичментот на претседателот Доналд Трамп од страна на Претставничкиот дом покажува дека членовите на Конгресот на САД прво се партијци, а потоа Американци.

повеќе

Најпрво, важно е да се напомене дека поседувањето на оф-шор компанија не е нелегално само по себе. Во суштина оф-шор земјите нудат низа поволности како што се исклучително поволни стапки на данок. Всушност, некои од нив имаат нула стапка на данок. 

повеќе