Според европско-скандинавски искуства

МОН најави реформи - учебникот нема да биде најважен во наставата

Министерството за образование и наука формира работна група која развива концепт за промена на наставните и дидактичките материјали за основно и за средно образование, врз искуствата од скандинавските земји и некои од земјите во Европа и нашиот регион. Работната група е составена од претставници од Министерството, Педагошката служба, Бирото за развој на образованието како и претставници од меѓународни институции и граѓанскиот сектор.

Работната група веќе е активна и работи на анализа на најдобрите искуства и практики од повеќе европски земји врз основа на која ќе се изготви целосно нов систем за унапредување на квалитетот на наставата што подразбира не само употреба на учебници, туку и изработка и употреба на разни видови наставни и дидактички материјали за наставниците и учениците.

„Потребата од воведувањето на нов систем за изработка на наставни материјали е резултат на постојаните реакции од јавноста, родителите/старателите, учениците, но и самите наставници за квалитетот на учебниците, долгите постапки за нивно одобрување, како и честите повлекување на учебници поради стереотипи, предрасуди, грешки и недоследности", соопшти МОН.

Министерството додава дека голем број земји во светот веќе го имаат надминато системот на класична употреба на учебник, поради што учениците своето знаење го стекнуваат преку различни извори на информации и разновидни дигитални алатки.

„Ова е идеја и на голем број наши наставници, но е дел и од препораките на ОЕЦД за системот на образование во нашата земја. Реформата на учебниците ќе се прави во широка консултација, истовремено со реформите за основно образование, а планот е да се воведе од следната учебна година", соопшти МОН.

Структурното насилство кон трансродовите и родово небинарните луѓе е препрека во нивното реализирање како полноправни членови на општеството.

повеќе

И сега вие замислете, на едно детенце од 6 години да му кажувате со авторитет на наставник дека не треба да се дефинира како машко или женско.

повеќе

Засега СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ и нивните заеднички алтер-фабрикати не даваат впечаток дека го разбираат новосоздадениот замаец.

повеќе