Државен завод за статистика

Коронавирусот ја зголеми смртноста во земјава - само во ноември починале 3.847 лица

Според податоците на Државниот завод за статистика бројот на умрените лица е зголемен за 26 проценти во текот на минатата година во однос на 2019 година и изнесува 25.775 умрени лица. Поголемот број се од машки пол и тоа, 13.914 лица или 54 проценти од вкупно умрените лица. Според месецот на смртта, најголем број случаи – 3.847 се регистрирани во ноември минатата година, односно кога земјата беше зафатена од голем бран на ковид-19.

Како и во минатите години, најголемо учество имаат умрените лица од болести на циркулаторниот систем и тоа во 41,6 отсто од случаите, неоплазмите со 15,2 отсто, додека минатата година на трето место според смртноста е како последица од компликации од болеста ковид-19. Но, со 5,8 отсто се застапени и случаите кај кои утврдената причина за смрт се болестите на респираторниот систем.

Просечната возраст кај умрените од машки пол изнесува 71,6 години, односно 75,3 години кај лицата од женски пол или за 3,7 години повисока просечна возраст се бележи кај жените.

 

ДУИ е дел од влада која, дел поради пандемијата, а дел поради непостоење на политичка волја за реформирање на системот и искоренување на корупцијата и организираниот криминал создаде назадоволство кај граѓаните.

повеќе

Tреба да ја прифатиме технологијата, наместо да се плашиме од неа, а и игрите се дел од тој процес. 

повеќе

Moжно ли е стотици кандидати за градоначалници три недели да ветуваат, а никој да не каже од каде средства за таа намена т.е. никој да не го спомене зборот децентрализација кој претставува клуч за било какво ветување?

повеќе