„Редовно на часови: Акција за вклучување на Ромите во основното образование“

638 ученици Роми добија стипендии за покривање на трошоците за школување

Вкупно 638 стипендии се доделени на ученици Роми запишани во прво и второ одделение во учебната 2020/2021 година во рамките на проектот финансиран од Европската Унија „Редовно на часови: Акција за вклучување на Ромите во основното образование“. Проектот е реализиран од страна на Фондацијата Отворено општество – Македонија заедно со своите партнери Здружението Центар за образовна поддршка Дендо вас и Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по чекор.

Како што стои во соопштението, право на стипендија имаа ученици Роми кои се запишани во прво одделение во учебната 2020/2021 година, чии семејства се приматели на социјална помош, која е поврзана со приходите на семејствата. Според овие критериуми, стипендии се доделија на вкупно 320 ученици запишани во прво одделение, а стипендистите доаѓаат од 58 основни училишта од 31 општина.

Исто така, во оваа учебна година се доделени 315 стипендии на ученици Роми запишани во второ одделение, и три стипендии за ученички запишани во трето одделение. Стипендистите доаѓаат од 56 основни училишта од 28 општини и 54% се девојчиња, а 46% се момчиња. На 280 од овие стипендисти им е обновена стипендијата доделена минатата година за прво одделение. Три од нив беа префрлени во второ одделение, така што оваа учебна година ја следат наставата за трето одделение и стипендијата им е обновена.

Преку стипендиите ќе се намали финансискиот трошок на ромските семејства поврзан со школувањето на нивните деца. Стипендијата се однесува на период од една учебна година, и е во висина од 400 евра годишно, во денарска противвредност. Наменета е за покривање на трошоците за школување на децата, храна, облека, училиштен прибор и материјали, спортска и друга опрема за воннаставните активности на децата. Редовните ученици ќе можат да ја задржат стипендијата за тековната година, a оние кои успешно ќе преминат во следното одделение, потенцијално ќе можат да ја обноват и наредната учебна година.

 

 

Пристигна барањето од етничкиот албански фактор во политиката за тоа да има промена во химната, знамето и грбот на државата.

повеќе

Доколку најмоќните луѓе во земјата (вклучително и претседателот Милановиќ) не престанат со вербалните напади и притисоци врз новинари и медиуми, се плашам дека Хрватска ќе појде по стапките на Унгарија, Полска и Словенија во однос на (не)слободата на медиумите, што секако не е европски, туку автократски пат.

повеќе

Законот за високо образование јасно и прецизно ја пропишува постапката за избор во наставно-научни и соработнички звања на високообразовните институции во нашата држава-Македонија.

повеќе