МОН подготвува нов закон за високо образование

Од Министерството за образование и наука (МОН) информираа дека работната група за утврдување на потребата за измени на Законот за високо образование, составена од министерот за образование и наука, Рената Дескоска, претставници од државните и приватните универзитети, синдикатите од областа на образованието и претставници од Професорскиот и Студентскиот пленум, ја одржа втората работна средба во просториите на МОН.

На денешната средба на Работната група, присуствуваше и странскиот експерт за високо образование,  Џамил Салми, кој ќе учествува во процесот на подготовка на нов Закон за високо образование.

Целта на Работната група, велат оттаму, е преку квалитетна дебата, да изготви нов Закон за високо образование којшто ќе ги опфати сите аспекти од статусот и организацијата на универзитетот, надлежностите на Сенатот, начинот на управување на факултетите, статусот на наставниците, начинот на кој студентите ќе се организираат во рамки на универзитетот и процесот на нострификација на дипломите.

Природната и суровата храна се заменува со фабрички подготвени оброци и со обработена храна.

повеќе

Гувернерот, кој и да е, не е ничиј должник. Ниту на предлагачот, ниту на тие што ќе го изгласаат.

повеќе

Родовото прашање е клучен двигател за резултатите на здравството.

повеќе