ФоТон

Зима, лето, пролет, есен: загадувањето си тера, во Карпош е најстрашно (ФОТО+АУДИО)

Зима или лето, пролет или есен... веќе нема никакво значење. Апаратите за мерење на загаденоста на воздухот во скопската општина Карпош постојано покажуваат зголемени концентрации на честичките ПМ 10 и ПМ 2,5 во воздухот. Овие апарати често покажуваат дека концентрациите на овие честички во воздухот се многу над максимално дозволените количества.

автор: Aлександар Дамовски | фото: Роберт Атанасовски и фотографии од граѓанските здруженија

Информациите на овој веб-сајт не се официјални информации од Владата на САД и не ги претставуваат гледиштата или ставовите на УСАИД или Владата на САД

Објавено

Понеделник, Октомври 16, 2017 - 11:48