ФоТон

Живот во страв на болна мајка и ќерка, заспиваат под распукани ѕидови со молитва да се разбудат живи (ФОТО+АУДИО)

Мајка и ќерка повеќе од една година заспиваат под распуканите ѕидови на својата куќа со молитва да се разбудат живи. Двете жени со тага во очите раскажуваат за нивната немоќ да сторат нешто за враќање на нивниот живот во нормала.

автор: Катерина Додевска | фото: Роберт Атанасовски

Информациите на овој веб-сајт не се официјални информации од Владата на САД и не ги претставуваат гледиштата или ставовите на УСАИД или Владата на САД

Објавено

Четврток, Декември 28, 2017 - 10:47