ФоТон

Охрид, македонскиот дел од рајот чии локали се празни, а жителите заминуваат кон подобро утре (ФОТО+АУДИО)

Охрид е магија што чудесно ги спојува културното наследство и природното богатство. Иако е познато туристичко место, развиено и атрактивно за живеење, македонскиот дел од рајот се соочува со сериозен проблем - иселувањето.

автор: Катерина Додевска | фото: Роберт Атанасовски

Информациите на овој веб-сајт не се официјални информации од Владата на САД и не ги претставуваат гледиштата или ставовите на УСАИД или Владата на САД

Објавено

Понеделник, Април 30, 2018 - 18:41