По мисијата на експертскиот тим

Охрид има рок од две години да ги спроведе препораките на УНЕСКО (ФОТО+АУДИО)

ФоТон е нова рубрика на МКД.мк и иновативен нов жанр на презентирање на нашите новинарски приказни, кои отсега на нашиот сајт ќе може и да ги слушнете.

автор: Kатерина Додевска | фото: Вангел Тануровски

Информациите на овој веб-сајт не се официјални информации од Владата на САД и не ги претставуваат гледиштата или ставовите на УСАИД или Владата на САД

Објавено

Понеделник, Јули 24, 2017 - 09:42