Обдукција: Секоја недоволно истражена смрт е закопана вистина (ВОЗНЕМИРУВАЧКО ФОТО)

Во Институтот за судска медицина и криминалистика по наредба на обвинител се прави последниот медицински преглед, односно обдукцијата. Преку овој последен „разговор“ со починатиот, обдуцентите го наоѓаат одговорот на прашањето како и зошто завршил еден човечки живот.

автор: Катерина Додевска | фото: Роберт Атанасовски и Драган Перковски

Информациите на овој веб-сајт не се официјални информации од Владата на САД и не ги претставуваат гледиштата или ставовите на УСАИД или Владата на САД

Објавено

Четврток, Февруари 8, 2018 - 10:05