Македонските Јуруци: ќе останат ли егзотична тајна или ќе ѝ се препуштат на цивилизацијата? (ФОТО+АУДИО)

Во Македонија малку се знае за скриениот свет на Јуруците и за нивната посебност. Тие се големи поклоници на традицијата што се пренесува од колено на колено – девојчињата се мажат во тинејџерските години, и тоа за мажот што ќе ги купи, раѓаат деца, работат во полето или шијат традиционална специфична облека. И речиси цел живот се изолирани од цивилизацијата.

автор: Александра Филиповска | фото: Роберт Атанасовски

Информациите на овој веб-сајт не се официјални информации од Владата на САД и не ги претставуваат гледиштата или ставовите на УСАИД или Владата на САД

Објавено

Вторник, Февруари 6, 2018 - 09:54