ФОТОН

Македонија, таа прекрасна голема депонија (ФОТО+АУДИО)

Со што сè е соочен туристот што мора да ја помине малата земја Македонија за да стигне до летувалиштето во кое си резервирал одмор? Врз какви сè уникатни визуелни, мирисни и материјални доживувања тој ќе го формира својот понатамошен впечаток за земјава и за нејзините жители...

автор: Ружица Пејовиќ | фото: Роберт Атанасовски

Информациите на овој веб-сајт не се официјални информации од Владата на САД и не ги претставуваат гледиштата или ставовите на УСАИД или Владата на САД

Објавено

Вторник, Септември 19, 2017 - 17:00