Додека светот зборува за климатските промени, Македонија трескавично ги уништува шумите (ФОТО+АУДИО)

За акцијата „Ден на дрвото" официјално беше кажано дека се потрошени 18 милиони евра, милиони дрвца беа насадени насекаде низ Македонија. Само 21 отсто од тие дрвца се фатија. Но тоа е друга тема, за темелноста и волонтаризмот при спроведувањето на таа акција. Паралелно со оваа акција, со години по ред се изведуваат друг тип активности поврзани со дрвото - илегално сечење на шумите и црн бизнис со продавање дрва за огрев. И тука беа потрошени милиони букови и дабови стебла за милиони евра - нелегална заработувачка.

автор: Александар Дамовски | фото: Роберт Атанасовски

Информациите на овој веб-сајт не се официјални информации од Владата на САД и не ги претставуваат гледиштата или ставовите на УСАИД или Владата на САД

Објавено

Четврток, Март 8, 2018 - 11:50