Според експертите на Светска Банка

Во Македонија невработеноста наскоро вртоглаво ќе почне да опаѓа

Невработеноста во Македонија ќе почне забрзано да се намалува, а посериозни резултати на ова поле ќе се видат за многу брзо време.

Ова се оценките од последниот извештај на Светска Банка која смета дека Македонија е една од државите во регионот кои многу вложиле на полето на економските реформи.

„И покрај тоа што Македонија е во групата средно модернизирани држави, најновите напори за зајакнување на пазарните институции го намалија јазот со понапредните држави. Македонија е една од државите во регионот кои вложија најмногу напори за модернизација и реформи, во подобрување на капациетот на институциите. Тоа му овозможува и на приватниот сектор да се развива и да креира нови работни места“, оценува Омар Ариас, експерт на Светска Банка.

И покрај пофалните зборови за состојбите во земјава, експертите од Светска Банка се на мислење дека не само на земјава туку и на другите држави од регионов им претстоел долг период за надминување на економските проблеми.

Во последните 30 години сите политички партии, независно од тоа колку демократски се претставуваат во своите програми, на државата гледаат како на инструмент, што е пак првиот сигнал, чекор кон авторитарност.

повеќе

Ако денес направиме една историска книжевна паралела, драмското дело на Стефановски ќе го квалификуваме како антологиски бисер, кого и сегашните и идните генерации ќе го чуваат како неодминлив столб на целокупната македонска драмска литература.

повеќе

За првпат во историјата на албанската демократија, една иста партија ќе биде на чело на земјата три последователни мандати. 

повеќе