Светска банка: Нулта толеранција за измама и корупција, ќе вршиме преглед на сите трансакции

Проектот за итен одговор на состојбата со ковид-19 одобрен неодамна, ќе помогне во напорите да се заштитат граѓаните на Северна Македонија од пандемија, да се одговори на итните здравствени приоритети, а обезбеди и социјална помош за најранливите категории во земјата, соопшти денеска Светска банка.

Светска банка подвлекува дека ги следи тековните дискусии во медиумите поврзани со проектот.

„Посветивме големо внимание на интегритетот на проектниот дизајн и ja земаме сериозно предвид загриженоста околу проектот и неговата имплементација. Проектот ќе помогне на Република Северна Македонија во детекција, превенција и одговор на заканата од ковид-19 пандемијата и ќе го зајакне јавниот здравствен систем. Здравствената комопонента ќе го зајакне капацитетот на здравствениот систем преку идентификација и правилно управување со случаите поврзани со ковид– 19, вклучително и зајакнуање на капацитетот на Фондот за здравствено осигурување за покривање на зголемените трошоци од здравствени услуги. Компонентата за социјална заштита ќе обезбеди времена поддршка за приходите на оние поединци и домаќинства кои се економски погодени од мерките неопходни за спречување на ширење на вирусот, како одржување физичка дистанца и други рестрикции“, стои во соопштението на Светска банка.

Светска банка дополнува и дека има нулта толеранција за измама и корупција и сериозно ја сфаќа обврската да гарантира дека средствата од нејзината Групација се користат за јасно дефинирани активности, како и дека стигнуваат до наменетите корисници.

„Упатствата поврзани со набавка на Светска банка ќе се применуваат за набавка на здравствени материјали, опрема и услуги. Паричните трансфери до домаќинствата се регулирани со јасни критериуми за подобност и имаат механизми за надзор и контрола. Договорите финансирани од Светска банка имаат клаузули што ни овозможуваат да извршиме увид во досиејата на добавувачите и понудувачите во случај на сомнеж за измама и корупција. Светската банка исто така ќе го контролира процесот на набавки, синџирот на снабдување и плаќањата“, објаснува Светска банка.

Во сите проекти на Светска банка, како што пишува во соопштението, се спроведуваат проверки за да се помогне во справувањето со доверителските ризици.

„Обезбедуваме соодветни аранжмани за финансиско управување за секоја операција како дел од фазата на подготовка. Ќе продолжиме одблизу да ги следиме доверителските ризици и да применуваме соодветни мерки за време на спроведување на проектот. Мерките вклучуваат редовен преглед на доверителските аранжмани на проектот, преглед на трансакциите за набавки, периодични финансиски извештаи и надворешна ревизија на финансиските извештаи на проектот“, наведува Светска банка.

Доколку нешто радикално не се промени, не можеме да очекуваме дека нашата економија брзо ќе се нормализира и ќе излезе од сегашната криза.

повеќе

Како да разликуваш дали „Македонец” означува етничка припадност или државјанство? Според потребата на моментот!

повеќе