Стопанската комора за 4 компании обезбеди 23 најсовремени машини во вредност од 500 илјади евра

ТМ Штип и АгроБар Виница две од 4-те компании со новата автоматизирана опрема станаа извозно поконкурентни во настапот на странските пазари.

Денеска претседателот на Стопанската комора на Северна Македонија Бранко Азески, во придружба на потпретседателите на комората, Глигор Цветанов и Анета Трајковска, ќе посетат две компании во источна Македонија, за кои Стопанската комора (заедно со уште други две фирми) за прв пат обезбеди директна финансиска поддршка во форма на грант од Фондот за иновации и технолошки развој во износ од 499.905 евра, за набавка на 23 машини потребни за зголемување на конкурентноста на производите.

Главната цел на проектот беше зголемување на продуктивноста, намалување на трошоците и раст на извозната конкурентност на компаниите преку набавка и инсталирање на нови машини и опрема.

Вкупниот буџет на проектот е во вредност од 1.088.536 евра. 40% од средствата се неповратна помош преку проектот на комората од ФИТР, додека останатите средства се ко-финансирање од страна на компаниите. Дополнителна придобивка за компаниите е што имаа можност за поврат на ДДВ, кој се плаќаше при набавка на самите машини, што значи дека неповратниот грант за компаниите изнесува околу 50%. 

Компанијата ТМ Штип со набавка на три автоматизирани машини во вредност од  242.000 евра го подобрува производниот капацитет, квалитетот на финалните производи и ја зголемува ефикасноста на трошоците.

АгроБар Виница со нови три автоматизирани машини и компресор за производство на земјоделска механизација вредни 216.000 евра, целосно го автоматизира процесот на производство што значително ја зголемува можноста за нова производна палета на нови производи за потребите на компании од други индустрии во регионот и пошироко.

Успешно реализираниот проект на комората со кој, преку директна финансиска поддршка се поттикна поголема конкурентност на 4-те македонски компании што стимулира поголема извозна активност, е само потврда дека Фондот за иновации и технолошки развој треба и следната година да проектира финансиска поддршка на бизнисот и тоа да преставува континуирана програма за поддршка на стопанството.

После речиси две години очигледно е дека менталното здравје на вработените е исто важно како и нивното физичко здравје. Сега повеќе од било кога, неопходен е силно развиен систем за управување со човечки ресурси.

повеќе

Јазикот е многу повеќе од структура на една реченица или граматика, јазикот е нашата историја, нашите обичаи и нашето наследство...

повеќе

Овој отпад, освен тоа што ја загадува животната средина, исто така предизвикува дефекти во машините, ги оштетува контејнерите и го спречува транспортот на друг отпад.

повеќе