Стопанска комора: Прифатен нашиот апел да се преиспитаат ефектите на прогресивното оданочување

Стопанската комора на Македонија ја поздравува одлуката на Министерството за финансии за одложување на примената на Законот за данок на личен доход, како позитивен пример за услишување на барањата на бизнис заедницата.

Комората на прес-конференција одржана на 14 октомври упати јавен повик до надлежните институции да бидат преиспитани ефектите од воведувањето прогресивно оданочување. Ваквиот став се засноваше на резултатите добиени од анкетата и направената анализа од страна на Стопанската комора на Македонија за ефектите од воведувањето на прогресивното оданочување и зголемувањето на даночните стапки кај оданочувањето на доходот од капитал.

При тоа, се укажа дека позитивниот ефект од воведување прогресија врз буџетските приходи е далеку помал од очекуваните ефекти и негативно се рефлектира на вкупното бизнис опкружување. Зголемувањето на стапките значи праќање на негативен сигнал како кај домашните, така и кај странските инвеститори и губење на компаративната предност и имиџот на држава со релативно ниски даночни стапки. Се укажа и дека  зголемувањето на даночниот товар може да влијае на даночната евазија.

Во таа насока, Комората ја поздравува одлуката на Министерството за финансии да ја одложи примената на Законот за данок на личен доход, особено што истата е резултат на направените анализи и од страна на надлежното министерство, кои во најголем дел ги потврдија и согледувањата на Комората како најстара и најмногубројна бизнис асоцијација.

Стопанската комора на Македонија, останува на ставот дека за системски промени со финансиски импликации врз бизнисот, задолжително и континуирано мора да се спроведуваат јавни консултации и дијалог со Комората како застапник на реалниот сектор во државата, во насока на обезбедување поволно деловно опкружување и создавање применлива законска регулатива. 

Нашиот капацитет за справување со општи кризи е ограничен. Дали здравството е немоќно, или ние не можеме да се прилагодиме на промени?

повеќе

 За базата во Ново Село, Бугарија не добива ни долар за закупнина, а отворени се и бројни прашања за животната средина.

повеќе

Се поставува прашањето, дали треба да се жртвува слободата за сметка на жртвите кои се последица од вирусот, кој не можеме да го спречиме освен со строги санкции и мерки?

повеќе