Стопанска банка а.д. Битола стана дел од кредитно-гарантната шема на Развојна банка

Стопанска банка а.д. Битола е една од шесте банки со кои Развојната банка потпиша договор за издавање портфолио гаранција од Гарантен фонд.

Со ова, Стопанска банка а.д. Битола стана дел од оваа кредитно – гарантната шема со која се ставаат на располагање 15 милиони евра во гаранции кон банките и штедилниците со цел поддршка на кредитирање на микро, мали и средни компании.

Под портфолио гаранција, Стопанска банка а.д. Битола може да пласира кредити дадени на микро, мали и средни фирми до максимален износ од 30.750.000 денари и рок на враќање до осум години.

Стопанска банка а.д. Битола повеќе од 70 години е и продолжува да биде препознатлив партнер на стопанството и со финансиската поддршка која им ја дава на компаниите да придонесува за негов сигурен развој, а со тоа и за развој на целокупната економија во земјата.

Со учество во оваа кредитно – гарантна шема, Стопанска банка а.д. Битола ја зголемува својата конкурентност истовремено потврдувајќи ја стабилната и сигурна позиција на пазарот.

 

Земјите треба да бараат начини за градење мостови и унапредување на билатералните економски врски, а не да гледаат во минатото и да му наметнуваат на македонскиот народ поинаков идентитет или историски наратив.

повеќе

Tочната искористеност и капацитет на водните ресурси во државата e невозможно прецизно да се пресмета заради недостиг на континуирани хидролошки мерења и мониторинг на квалитетот на водите.

повеќе

Нам бизнисмените не ни требаат ниту уставни преамбули ниту некакви параграфи за да ги почитуваме Република Бугарија и нејзините граѓани. Ние некого почитуваме доколку прави профит, плаќа даноци и доколку е општествено одговорен.

повеќе