Средба на директорите на царините на Македонија, Грција, Србија на Табановце за зелените коридори

По денешната средба на ГП Табановце, на иницијатива на Транспортната заедница и Секретаријатот на ЦЕФТА, претставниците на царинските управи на Македонија, Грција и на Србија истакнаа дека Зелените коридори наскоро би можеле да станат реалност на граничните премини меѓу членките на ЦЕФТА и ЕУ.

Константинос Муртидис, генерален директор на грчката Царинска и акцизна управа, Славица Кутиров, директорка на Царинската управа на Република Македонија и Душко Маринковиќ, в.д. заменик-директор на српската Царинска управа се сретнаа на граничниот премин Прешево-Табановце на која заеднички го дискутираа потенцијалот на систематската електронска размена на податоци (SEED) која функционира во Западен Балкан. Иницијатори на оваа посета се Транспортната заедница и Секретаријатот на ЦЕФТА.

Учеството на Грција е од огромна важност бидејќи претставува огромен чекор напред во заедничките напори и визијата за унапредување на транспортот и трговијата меѓу Грција и членките на ЦЕФТА договорот. Се очекува оваа средба да доведе до подинамична соработка за воспоставување на Зелените коридори, што би донело економски придобивки како за ЕУ,така и за ЦЕФТА.

Константинос Муртидис, генерален директор на Царинската управа при Независната канцеларија за јавни приходи на Грција, ја нагласи конструктивната соработка на сите вклучени страни во иницијативата Зелени коридори. Особено пилот-имплементацијата на граничниот премин Евзони-Богородица е важна и подобрена форма на соработка меѓу двете царински управи (Грција и Северна Македонија). Размената на податоци меѓу царинските служби за движењето на стоките пред пристигнувањето на границата, заедно со потребната инфраструктура, е суштински елемент на оваа иницијатива за да се овозможи побрзо движење на клучните стоки за поширокиот ЦЕФТA регион и соседните земји-членки на ЕУ.

SEED претставува подобрено управување со граничните премини во Западен Балкан, а во функција е пуштен од 2010 година. Надградениот SEED +, дополнително ја подобрува ефикасноста и ги поедноставува процедурите. SEED ја има клучната улога во спроведувањето на иницијативата - Зелени коридори/ленти.

Директорот на Секретаријатот на ЦЕФТА, Емир Џикиќ, вели дека СЕЕД + е еден од главните приоритети на ЦЕФТА, кој покрај размената на податоци меѓу царинските управи, ќе ги вклучи и сите агенции кои се занимаваат со царинење на стоки, а се планира да се прошири и на трговијата со услуги. Освен тоа ќе има позитивно влијание врз трговските текови, како што е предвидено во Акцискиот план за Заеднички регионален пазар. Средбата со Константинос Муртидис и претставниците на грчката Царинска управа е важен чекор за приближување на членките на ЦЕФТА кон ЕУ и ширење на добри практики, како што се Зелените коридори/ ленти, не само во рамките на ЦЕФТА,каде од почетокот на пандемијата приближно 2 милиони камиони ја имаат искористено оваа иницијатива, туку и на граничните премини кон ЕУ.

Славица Кутиров, директорка на Царинската управа на Република Северна Македонија, вели дека брзиот проток на стоки е приоритет на Царинската управа на Северна Македонија како најдобро средство за зајакнување на трговијата и подобрување на соработката меѓу членките на ЦЕФТА. Северна Македонија, Грција и Србија се соседни земји кои покриваат поголем дел од Коридорот 10. Зелените коридори се покажаа како одличен начин за подобрување на движењето на стоки меѓу Србија и Северна Македонија, а SEED послужил како одлична алатка за споделување на информациите меѓу царинските управи и останатите агенции. Нашата желба е да ги прошириме овие коридори кон Грција и на тој начин да ја унапредиме одличната соработка.

Според в.д.заменик-директорот на српската Царинска управа, Душко Маринковиќ, концептот на Зелени коридори со користење на системот SEED меѓу членките на ЦЕФТА е одлична иницијатива бидејќи придонесува за забрзување на процедурите и олеснување на движењето на стоките. Токму затоа, Царинската управа на Србија ја поддржува можноста за подобрување на овој концепт, како и негово проширување во земјите членки на ЕУ, со што уште подобро би се поврзале економиите во овој дел од Европа.

SEED и SEED + во пракса подразбираат значително пократко време на чекање на граничните премини, поедноставни проверки, намалени официјални процедури и помали трошоци. Овој состанок им овозможи на претставниците на трите царински управи да добијат увид во функционалноста, одржувањето и другите технички прашања поврзани со функционирањето на системот SEED, како и неговиот потенцијал да послужи како клучен елемент за поддршка во одредувањето приоритети на одредени стоки на граничните премини меѓу Грција и нејзините ЦЕФТА партнери.

„Жителите на Западен Балкан предолго чекаат на границите, особено на границите со ЕУ. Продолжуваме да ги поддржуваме регионалните партнери во нивните напори за проширување на концептот на Зелени коридори до Грција и другите земји-членки на ЕУ. Воспоставувањето на функционален Зелен коридор на граничниот премин Табановце-Прешево го скрати времето на чекање и го забрза извозот, увозот и транзитот на стоки. Северна Македонија и Србија се првите регионални партнери од Западен Балкан кои воспоставија заеднички гранични контроли и обезбедија заеднички гранични и царински формалности. Доколку се примени на границите со земјите-членки на ЕУ, овој концепт ќе биде подеднакво успешен", изјави Матеј Закоњшек, директор на Секретаријатот на Транспортната заедница.

Здруженост, сплотеност и поврзаност на луѓе, друштва, организации и институции кон една заедничка цел или поради заедничка причина. 

повеќе

Неколку години при здрав разум сакаат да ни наметнат и да нѐ убедат дека со соседна Бугарија сме имале заедничка историја. 

повеќе

Деновиве во Комората пристигна нацрт-концептот за даночни реформи, кој треба да претставува основа за јавна расправа во наредниот период.

повеќе